Wie zijn wij? / Who are we?

Het team van M.D.A. bestaat uit:
The M.D.A. team consists of:

Voorzitter/Chairman: G. David Dansou

Vice Voorzitter/Vice Chairman: Augustus Annang

Secretaresse/Secretary: Selina Okai

Penningsmeester/Treasurer: Awal Maman

Coordinator: Ernest Oduro Amoah

Vrijwilligers/Volunteers: Farida en Umar


Visie

M.D.A. wil West- en Afro- Afrikanen helpen om ze in de goede richting te brengen waardoor hun opleiding, werk en sociale netwerk bevorderd wordt. Daarnaast wil M.D.A. de positie van deze Afrikanen verbeteren in de Nederlandse samenleving. Ten slotte wil M.D.A. de voordelen van sociale cohesie en participatie laten zien.

Vision

M.D.A. wants to help West Africans by setting them in the right direction to improve and promote their education, work and social networking. Additionally M.D.A. wants to improve the position of these Africans in the Dutch society. Finally M.D.A. wants to show the benefits of social cohesion and participation.

Missie

M.D.A. vindt dat West- en Afro-Afrikanen zich minder goed ontwikkelen en meedoen in Nederland. M.D.A. geeft informatieve bijeenkomsten/workshops over zelfontwikkeling, sociale maatschappelijke veranderingen en banen.
Ondersteuning uit M.D.A. is ook geschikt voor legale en illegale immigranten en migranten, want er worden adviezen gegeven over de risico's van immigratie.

Mission

M.D.A. believes that Western Africans and Africans develop and participate less in the Netherlands. M.D.A. provides informative meetings & workshops on personal development, social changes and jobs. Support from M.D.A. is also suitable for legal and illegal immigrants and migrants, because there's advice given about the risks of immigration.

Doelstelling

Het geven van voorlichting en trainingen aan immigranten en aan West- en Afro-Afrikanen die naar Europa willen.

Goal
Providing information and training workshops to Western African immigrants that wish to immigrate to Europe.Samenwerkingspartners/Cooperation partners 

M.D.A werkt samen met verschillende organisaties binnen en buiten Rotterdam. 
M.D.A. works with different organizations within and around Rotterdam.

Stichting Mara


Afrikaander wijk Co-op


Internationaal Decade For People Of African Descent

Landelijk Overlegorgaan Afrikanen


Feijenoord In Actie


West-Afrikaanse Landen


Kookles bij M.D.A. op locatie.
Kookles bij M.D.A. op locatie.
Training van de medewerkers van M.D.A.
Training van de medewerkers van M.D.A.
Mark Rutte heeft vorig jaar een bezoek gebracht aan M.D.A. Op de foto is de oprichter van M.D.A. David Dansou te zien samen met Mark Rutte.
Mark Rutte heeft vorig jaar een bezoek gebracht aan M.D.A. Op de foto is de oprichter van M.D.A. David Dansou te zien samen met Mark Rutte.