Welkom op onze website! / Welcome to our website!

Migranten Development Association 


Beste bezoeker / Dear visitor,

Migranten Development Association (M.D.A.) is opgericht in 2014 door de heer G. David Dansou. / Migranten Development Association (M.D.A.) was founded in 2014 by Mr. G. David Dansou.

Migranten Development Association (M.D.A.) begeleidt mensen uit West en Afro-Afrikanen. Dit is tevens de doelgroep die M.D.A. voor ogen heeft.  De specialisten van M.D.A. zijn bekwaam genoeg om de doelgroep te ondersteunen. Als u deelneemt aan de activiteiten binnen M.D.A. krijgt een specialist toegewezen die op de hoogte is of kennis beschikt van zijn/haar culturele achtergrond. M.D.A. biedt dienstverlening aan op regionaal, provinciaal en landelijk niveau. Tevens biedt M.D.A. voorlichtingen en adviezen aan over diverse onderwerpen. 


Migranten Development Association (M.D.A.) supports people from West Africa and other African countries. There are specialists provided by M.D.A that are qualified to support and help these people. If you choose to participate in the activities provided by M.D.A., a specialist will be assigned to you. These specialists have knowledge of the different cultural backgrounds. M.D.A. provides services on a regional, provincial and national level. M.D.A. also provides information sessions and advice on various issues.

Steun onze initiatieven!
Support our initiatives!

Bent u het mee eens waarvoor wij staan? En wilt u meer initiatieven vanuit onze organisatie zien? Ondersteun ons door een kleine bijdrage te doneren op onze rekeningnummer: NL70 TRIO 0391 1504 05. Bij voorbaat dank!

KVK: 345250259

If you agree with what we stand for and want to see more initiatives from our organization? Please support us by donating a small contribution to our account: NL70 TRIO 0391 1504 05. Thanks in advance!

KVK: 345250259 


Social Media 

Volg ons op Facebook and Instagram!
Follow us on Facebook and Instagram!