Diensten/Services


Maandag/Monday

Spreekuur van 10.00 - 12.00 uur. 
Consultation from 10 am - 12 pm.


Dinsdag/Tuesday

Computerles van 11.00 - 13.00 uur.
Computer workshop from 11 am - 1 pm.


Spreekuur van 10.00 - 12.00 uur.
Consultation from 10 am - 12 pm. 

Woensdag/Wednesday

Spreekuur van 10.00 - 12.00 uur. 
Consultation from 10 am - 12 pm.

Engels/Nederlands taalles van 
13.00 - 15.00 uur.
English & Dutch language workshop from 1 pm - 3 pm.

Donderdag/Thursday

Spreekuur van 10.00 - 12.00 uur.
Consultation from 10 am - 12 pm.

Nederlands taalles van 11.00 - 14.00 uur + extra ondersteuning inburgeringscursus.
Dutch language workshop from 11 am - 2 pm + extra help for the integration cursus.

Voorlichting (over de doelgroep & gemeenschap) van 15.00 - 19.00 uur.
Information about the African community from 3 pm - 7 pm. 

 

Vrijdag/Friday

Naailes van 09.30 - 12.00 uur.
Sewing workshop from 9.30 am - 12 pm.

Spreekuur van 10.00 - 12.00 uur.
Consultation from 10 am - 12 pm.

Voorlichting 15.00 - 19.00 uur.
Information from 3 pm - 7 pm.

Overige diensten/Other services

Vanaf heden geven wij ook diverse cursussen.
Soon we will provide these various workshops.

Kookles/Cooking workshop
(1 x per maand/once a month)

Er wordt gedemonstreerd hoe je verschillende gerechten kan maken. Mee eten kost €2,50.
Cooking demonstrations of various dishes. Want to join for dinner? This will cost €2,50. 

Gratis/Free

Inburgeringscursus/Integration cursus

Ondersteuning en hulp bij het maken van de verschillende opdrachten.
Support and help with the making of the different assignments.

€5